Statped sine apptips for sommeren!

Rett før sommerferien kom StatPed.no med noen app-anbefalinger for sommeren. Statlig spesialpedagogisk tjeneste skriver kort og konsist:

“Poio er en ny spill-app som skal gjøre det lettere og mer motiverende å knekke lesekoden, og den kan også være nyttig for barn som er i risikogruppen for å få dysleksi. Spillet er et eventyr om trollet Poio som ikke kan lese og derfor har fanget bokstavene. Spilleren skal finne vokaler og samle konsonanter og på den måten automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav.”


Få alle anbefalningene hos StatPed: http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/tidlig-innsats/apptips-for-sommeren