Et stort løft må til i den norske skolen

I Poio jobber vi for at ingen barn skal slite med å knekke leskoden. Da kreves det også politisk engasjement! Som gründer Daniel Senn sier i intervjuet, “skal vi nå målet om at ingen barn sliter med å knekke lesekoden i løpet av 2020 trenger skolen mye modernisering. Og da blir politisk ledelse helt avgjørende!”

Les resten av intervjuet med Daniel her: http://kampanje.com/tech/2017/08/mer-opptatt-av-hvem-som-blir-kunnskapsminister-enn-statsminister/