_MG_3150.jpg

Alle skal med

Poio er utviklet i tett samarbeid med pedagoger, og gjør læringshverdagen morsommere og enklere for alle barn - uansett forutsetninger.

Lesespillet tilbyr en leken tilnærming til mengdetreningen, og vanskelighetsgraden tilpasses hvert enkelt barn, slik at alle skal føle mestring. Barn som opplever mestring tenker positivt om seg selv.

En god start

Å lære å lese er en av barnets første og mest grunnleggende læringsopplevelser, og setter tonen for deres videre liv som elev.

Et viktig mål med lesespillet Poio er derfor å gi barn et positivt førsteinntrykk av det å lære. Å oppleve læring som noe gøy, spennende og trygt gir motivasjon til å fortsette å lære og prøve seg på nye utfordringer.

Derfor er Poio basert på de samme prinsippene som “growth mindset”-metoden, hvor det gis rom for å feile og prøve på nytt frem til man mestrer. 


Poio bidrar til at alle elevene viser interesse for å lese.
— lærer fra Halden
Å bade elevene i bokstaver med Poio gir dem økt selvtillit i klasserommet.
— lærer

Rask bokstavprogresjon og helhet

Poio er inspirert av det Lesesenteret i Stavanger beskriver som “den hermeneutiske spiralmodellen” med rask bokstavprogresjon og fokus på helhet og repetisjon. Vi introduserer bokstavene som del av ord, slik at barna umiddelbart forholder seg til bokstaver som delkomponenter i en større helhet (ord, setninger, sider og bok). 

Vårt læringssyn skaper
motivasjon for mengdetrening

_MG_2300.jpg
 • Ingen kritikk. Det er lov å gjøre feil. Det skal være gøy å gjøre feil!
 • Vanskelighetsgraden følger barnas tempo
 • Eksperimentering framfor oppgaver og instrukser
 • Komplekse sammensatte utfordringer
 • Lekepauser fra de vanskeligeste læringsoppgavene - når barna har behov for det
 • Fokus på helhet: Reisen fra bokstaver til en bok gjøres på relativ kort tid
 • Rik interaksjon med humoristiske kjedereaksjoner
 • Bokstaver oppfører seg som fysiske objekter og kan manipuleres, knuses, spises og får figurene i spillet til å fise.
 • Barna bygger en relasjon til karakterene og får sympati for deres skjebne. Det surrealistiske universet er konsistent og har en troverdig psykologi
 • Læringsoppgavene er integrert i spilluniverset på en meningsfull måte for barna - vi bryter ikke illusjonen og eventyrets premisser

Pedagogiske valg

PoioRead_Webicons_forLærere4.png

Bokstavlyder og bokstavform

 • Kun bokstavlyder, ikke bokstavnavn. Bokstavnavn kan forvirre barn når de skal stave.

 • Fokus på de vanskeligste bokstavene: vokalene.

 • Barna øver på bokstavformen både ved å tegne med fingeren og via identifisering av formen i ulike skrifttyper, og i ulike vinkler.

 • Vi har fjernet de sjeldne konsonantene x,z,w,q og c (unødvendig kompleksitet i tidlig lesefase).

 • Små og store bokstaver introduseres samtidig. Fordi små bokstaver er nødvendig å lære for å kunne lese tekster.

PoioRead_Webicons_forLærere5.png

Lydering og
fonologisk bevissthet

 • Fokus på korte lydrette ord barna kjenner fra før.

 • Bobler med stavelser og bokstavlyder som belønnes når de blandes til meningsbærende ord. Her trener barna på fonologisk bevissthet om hvordan ulike lyder settes sammen, og at andre ikke passer sammen.

 • Målrettet øving og testing av bokstavlyder og lydrette ord som trekkes sammen til lengre og lengre ord.

 • Når barna pusler fram ord i boken trener de på å lydere bokstavene til ord i riktig rekkefølge. Vi har plassert vokalene for dem slik at de skal bevisstgjøres vokalenes rolle som barn lett glemmer i tidlig lesefase.

PoioRead_Webicons_forLærere6.png

Å lese en lengre tekst for første gang

 • Det er sentralt i tidlig lesefase å forstå og gjenkjenne rammene for fortellingen før barna skal lese en lengre tekst. I spillet lærer barna navn på karakterene og blir kjent med miljøet og handlingen slik at det å lese teksten blir enklere.
 • I spillet avdekkes teksten gradvis på bakgrunn av barnas innsats og ferdigheter. Det gjør historien mer spennende, og fortellingen er i seg selv en belønning for all øvingen.
 • Når teksten avdekkes gradvis motiveres barna til å repetere teksten mange ganger og dette gjør at det blir mindre skremmende å lese den lange teksten.

 


Vi tester ferdigheter

Å skape et trygt testmiljø der barna ikke er nervøse, men har det gøy og føler mestring er sentralt for å avdekke reelle leseferdigheter.

Poio tester barna kontinuerlig uten at barna forstyrres i leken. Og epost-rapporter sendes regelmessig til foresatte/pedagoger slik at de kan følge barnets utviklingen; samt ha oversikt over hvilke bokstavlyder og ord barna leker med og hvilke vi har testet.

Lytte-testen består av flervalgs-låser der barna kan identifisere ord eller bokstavlyd.

Lytte-testen består av flervalgs-låser der barna kan identifisere ord eller bokstavlyd.

Barna motiveres til å svare riktig på første forsøk for å samle flest mulig gullmynter.

Barna motiveres til å svare riktig på første forsøk for å samle flest mulig gullmynter.

Rapporten sendes ut hver gang barnet har spilt mer enn 30 minutter, men maks en gang om dagen.

Rapporten sendes ut hver gang barnet har spilt mer enn 30 minutter, men maks en gang om dagen.


_MG_2644.jpg

Tilpasset kompetansemålene for 1.trinn

 • Lese store og små trykte bokstaver

 • Trekke lyder sammen til ord

 • Lese tekster av ulike typer med sammenheng og forståelse

 • Vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk

 • Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program

 • Lytte til tekster og samtale om dem

 • Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

 

Våre verdier

 
 
PoioRead_Webicons_forLærere3.png

En digital barndom gir nye muligheter

Nettbrett er i dag en svært viktig arena og sentral lekeplass i barns liv og oppvekst. Vi har et positivt syn på ny teknologi og ønsker å finne gode nyskapende løsninger på barnas premisser. Vi har stor tro på at en leken tilnærming til lesing kan forebygge lesevansker og gi økt leselyst.


Lek gir indre motivasjon

Vi tar barns vitalitet og humor på alvor; og skaper læringsleker som de ønsker å mestre. Tydelige mål og høyt tempo tilpasset deres egen progresjon gjør leken meningsfull å repetere.

 

PoioRead_Webicons_forLærere2.png

PoioRead_Webicons_forLærere1.png

Sosial interaksjon gir økt læringseffekt

Barn har det mer gøy og lærer raskere når de kan dele spillopplevelsen. Vi designer derfor brukeropplevelsen slik at flere barn kan spille sammen på en iPad. De kan samarbeide med hver sin figur eller hjelpe hverandre.

Den sosiale dynamikken gjør at barna verbaliserer læringen bedre. Når barna varierer fokus mellom motorikk (styre spillet) og refleksjon (observere den andre) ser vi at grupper på to barn raskt finner en naturlig måte å samarbeide på for å løse spillet. De verbaliserer handlingen og oppgavene for hverandre og motiverer hverandre til å mestre og forstå.


Poio i skolen

Skoler som ønsker å bli pilot-skole, eller teste ut Poio kan ta kontakt for å få en gratis prøveversjon.

Ta en titt på hvordan Grantomta Montessoriskole i Sverige bruker Poio som en del av opplæringen, og hvilke framsteg det har gitt.