Start lesereisen sammen

Du kan bidra til å vekke leselysten hos barnet ditt!
Bruk Poio som et verktøy til å skape nysgjerrighet og glede rundt det å lære seg å lese.

_MG_2275-3.jpg
 
 
PoioModell_1.png
 

1. Lek før læring

Når barn leder leken, styrer tempo selv og får holde på med noe de liker; da føler de mestring. Når barn føler mestring lærer de dypere og evnen til gjenkalling blir bedre. 

 
 
_MG_2469-3.jpg

Slipp barna løs!

Vi anbefaler at barna spiller på en større skjerm med hver sin profil på nettbrettet. Mens barna kommer i gang kan det være lurt at du leser boken. Da vil du forstå mer av historien og kan stille bedre og motiverende spørsmål. Tilslutt kan du gi barnet ditt boken som en premie når de har fullført spillet.

Ikke vis barna, men la de vise deg!

Poio sin verden og tilnærming til å lære å lese er et aldri så lite kultursjokk for voksne. Det ligner ikke på klasseromsundervisningen du selv har opplevd. Et viktig prinsipp i vår tilnærming er å la barna ta styringen selv, da opplever de sterkere mestring. Ikke forvent for mye den første timen, men la barna more seg! 

  • "Hva heter den rosa kaninen?"
  • "Hva spiser Otto?"
  • "Hvem er Poio?"

Din jobb er å være imponert

Etter noen dager vil forhåpentligvis flere nye bokstavlyder være innlært. Noen vil også oppleve at barna blir nysgjerrige på å trekke bokstaver og stavelser i boblene sammen til ord. Andre vil fortsatt være mest motivert av å more seg og læringen går kanskje saktere enn du hadde håpet. Fatt mot - og ikke press barna! Men prøv gjerne å sette fokus på læringen ved å stille spørsmål:

  • "Hva skjer når du drar bobler sammen?"
  • "Hvilke oppgaver gir deg mest gullmynter?"
  • "Hvordan kjøper du gaver til leslingene?"
 
PoioModell_2.png
 

2. Tilpasses ditt barn 

Barn er ulike. Noen 4-åringer kan flere store bokstaver, mens noen 9-åringer kan lese litt, men er svært umotiverte til å øve på grunnleggende ferdigheter. Lesespillet Poio er tilpasset begge. I læringsreisen vår starter alle på samme nivå uten noen forventninger til forkunnskaper. Men tempo skrus raskt opp. 

Vi introduserer bokstavene hurtig, men repeterer mye. Samtidig måler vi ferdighetene til barnet ditt og tilpasser oppgavene etter resultatene. På den måten får barn, som allerede kan endel bokstaver, en raskere progresjon i spillet.

 
 
PoioModell_3.png
 

3. Vær med på reisen

Å se gleden til et barn som lærer er uvurderlig. Som foreldre har du en unik mulighet til å følge barnet ditt. Med ny teknologi  hjemme i sofaen hjelper vi dere til å dele denne unike opplevelsen.

 
_MG_2312.jpg

Bli inspirert til å stille gode spørsmål

Hver uke sender vi deg eksempler på spørsmål, slik at du får en god dialog med barnet ditt. 

Screen Shot 2018-01-25 at 06.45.26.png

Følg med på framgangen

Vi sender deg rapporter med oversikt over hvilke bokstaver og ord barnet har lært siden sist.

_MG_2461.jpg

Vi varsler deg rett før aha-øyblikket

Når barnet ditt er i ferd med å knekke lesekoden sender vi varsel på e-post slik at du kan følge ekstra godt med. 

 
PoioModell_4.png
 

4. Målet er leselyst

Å lese en lengre tekst for første gang er svært krevende. Mange barn får prestasjonsangst, spesielt det å lese høyt for andre.

I tidlig lesefase er det viktig å forstå og gjenkjenne rammene for fortellingen før man skal lese en lengre tekst. I lesespillet lærer barna navnene på figurene, de blir kjent med miljøet og elementene. De forstår også raskt motivasjonen og utfordringene til karakterene i historien. Spillet gir barn tryggheten de trenger for å tørre å lese boken.

Ved å avdekke teksten gradvis på bakgrunn av barnas innsats og ferdigheter gjør vi dessuten historien mer spennende, og fortellingen er i seg selv en belønning for all øvingen i spillet.

Kjøp boken i dag, men vent til barnet er ferdig med spillet før du gir den som premie. Kanskje dette er den første boken barnet ditt leser for deg?

AkselLeserBok2.jpeg