Aktuelle nyheter

Regjeringen vil lovfeste tidlig innsats

I våres kunne vi lese i Aftenposten om at regjeringen vil lovfeste tidlig innsats.

Hva vil det egentlig si?

For Røe Isaksen er det klart hva som bør til: Intensivopplæring i korte perioder. Mange skoler driver allerede med dette, og andre trenger ikke vente på en lovendring. Insensivopplæring er det også Poio satser på med introduksjon av mye nytt samtidig og mengdetrening med mye repetisjon.

I Poio er vi veldig opptatt av å unngå en negativ læringsspiral. Statsminister Erna Solberg beskriver det godt:


"– Når du sitter på skolen og ikke får hjelp, så opplever du nederlag hver eneste dag. Det gjør noe med læringsevnen og skaper psykiske utfordringer når du definerer deg selv som dummere enn andre. Det gir veldig dårlig utgangspunkt for å ta igjen det tapte."


Vi motarbeider dette i Poio ved å introdusere læring gjennom lek og la barna bruke allerede utviklede ferdigheter til å lære noe nytt.

1080p_Poio03.jpg

Aftenposten skriver videre:
"I stortingsmeldingen foreslår regjeringen at kommuner som ikke oppfyller en minstestandard for kvalitet, skal få tilbud om egen veiledning. 100 millioner kroner skal bevilges til lokal skoleutvikling i år, en pott som etter hvert skal økes til en halv milliard kroner årlig. Dessuten settes det av 50 millioner kroner årlig til lokale forskningsprosjekter, slik at skolene bedre kan vite om tiltak de setter inn, virker."

Veldig spennende tilbake! Vi i Poio står klare til å være med i utviklingen.