Store fremskritt med innovativt leseverktøy i skolen

Bare én måned etter at Grantomta Montessoriskola tok et innovativt, digitalt verktøy inn i undervisningen har barna gjort store fremskritt!

De er en av de aller første skolene i Sverige som har presentert lesespillet Poio for sine elever.
– Vi ser behovet for å supplementere den tradisjonelle undervisningen og gi større muligheter til å tilnærme seg lesingen på en leken måte. Både i og utenfor klasserommet. Og her tror vi at et innovativt verktøy som Poio fyller en viktig funksjon, sier spesiallærer Maria Björsell.