VG: Dette spillet skal hjelpe barn å knekke lesekoden

Lesespillet Poio lar barna lære bokstaver, ord og setninger gjennom lek og eksperimentering. Etter hvert som barnet forstår sammenhengen mellom bokstavene og ordene, blir leseoppgavene mer utfordrende. Til slutt skal barnet kunne lese en eventyrbok med 300 ord på egenhånd.

Gründer Daniel Senn har satt seg et ambisiøst mål. Innen 2020 skal ingen barn i Norge slite med å lære seg å lese.

Bakgrunnen til lesespillet Poio er at Daniel ønsket å finne et mengdetreningsverktøy til sønnene sine, men fant ikke noen motiverende norske produkter for lesing. Daniel bestemte seg da for å lage det selv! Han mener det er mulig å gjøre lesetreningen mye mer intensiv, ved å skape en positiv og morsom læringsopplevelse, der rask progresjon og mengdetrening er nøkkelen til mestring.

– Det vi ser er at mange av barna som sliter med å lære seg å lese, først og fremst sliter med motivasjon. Poio er bygget opp så det skal skape mestringsfølelse og leseglede, noe jeg tror har stor effekt. På den måten knekker barna lesekoden raskere, og assosierer lesing med noe positivt, snarere enn noe de er nødt til å lære seg, sier Senn.

En av dem som har latt seg imponere av lesespillet Poio er Mette Falnæs fra Stavanger, mamma til tvillingene Alva og Even (8), og Ask (14). Mens Alva tidlig fattet interesse for bokstaver og ord har Even kviet seg for å ta i en bok, og lesetreningen har vært et ork.

– Even knakk lesekoden på veldig kort tid, etter at han begynte å spille Poio. Det er åpenbart at dette er mye mer lystbetont for ham enn å lese en bok. Som mamma er det ganske fantastisk å se at han plutselig synes lesing er en kjekk opplevelse, sier Falnæs.

1ec9c5c3-e0cc-47ef-a683-72c275df4651.jpeg

Margareth Sandvik, professor ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, forteller at apper kan være gode læringsarenaer for språk hos barn. Hun har selv testet Poio, og er imponert.

– Poio er en veldig grundig, gjennomtenkt og omfattende app. Det er tydelig at det ligger mye jobb bak den, og både den pedagogiske planen og grafikken og animasjonene er grundige. De har klart å fange barnets interesse ved at de kastes rett ut i noe de ikke forstår, og må finne ut av oppdragene underveis. På den måten blir nysgjerrigheten og drivkraften holdt ved like hele veien, sier Sandvik.


Les hele teksten hos VG: https://www.vg.no/annonsorinnhold/poio/dette-spillet-skal-hjelpe-barn-a-knekke-lesekoden/a/mq4O4/

7b24aae2-0d77-4e65-9802-855ceba45b32.jpeg