Forskning og pedagogikk

Frykten for å feile: Hvordan gi barna et positivt læringssyn?

— Å lære er noe vi gjør hele livet, men det er få ting det er så mye press på små skolebarn på som det å lære å lese, mener Ingrid Somdal-Åmodt Vinje. Hun er spesialpedagog og mor, og forteller hvordan det å gi rom for å feile er en av nøklene til barnas læringsmotivasjon, også videre i livet.

Som voksen kan vi alle relatere til frykten for å feile. Om vi tenker tilbake på en eksamen, en viktig oppgave på jobben, eller den gangen vi skulle prøve noe nytt og stort for første gang, kanskje til og med foran andre mennesker.
— Jeg tror det ligger en ibonende frykt i mennesket for å feile, sier Ingrid.

Denne frykten gjelder like mye for små barn som voksne. Når vi skal lære å lese er dette noe helt nytt og for veldig mange veldig stort, gjerne foran et helt klasserom. Det er sannsynligvis det aller første vi lærer i skolen, og disse tegnene som kalles bokstaver gir ikke enda noen mening for oss.

Å lære å lese legger grunnlag for all videre læring. Du må kunne lese for å lære alt det som kommer senere.
— Men det vi ofte glemmer, og som jeg mener er veldig viktig, er å få på plass et positivt læringssyn, forteller Ingrid.
Opplevelsen av denne første læringsprossessen kan påvirke resten av livet som student. Får vi en negativ læringsopplevelse, hvor det nye blir strevsomt og umotiverende, og kanskje til og med ydmykende i settinger hvor det skal gjøres foran andre, er det mulig at vi tar med oss denne relasjonen til læring videre. Mens å oppleve læring som noe gøy, spennende og trygt gir motivasjon til å fortsette å lære og prøve oss på nye utfordringer.

Carol Dweck, professor i psykologi, har i flere tiår forsket på barns læringssyn.
Gjennom et omfattende forsøk på barn i skolen fant hun ut at barn som blir roset for innsatsen sin heller enn å bli evaluert på hva de gjør riktig eller galt blir mindre redde for å feile og mer fokuserte på å utvikle seg. Disse barna viste større motivasjon til å prøve seg på vanskelige oppgaver, og fikk også bedre resultater.

Dette er hva Ingrid forteller mer om i filmen du kan se ovenfor, og hvordan hun mener at digitale verktøy som Poio kan være et godt hjelpemiddel for gi barna muliget til å starte livet som elev med et positivt læringssyn. 

Spesialpedagog Ingrid Somdal-Åmodt Vinje

Spesialpedagog Ingrid Somdal-Åmodt Vinje

Kilder og interessante sider om dette temaet: 

Klikk her for å se TEDtalk med Carol Dweck som forteller om den samme læringpsykologien og pedagogikken som Poio er bygget på. 

Klikk her for å lese mer om Carol Dwecks forsøk.