Hvorfor Poio gjør barna hektet på å lære å lese

"Nå går leseopplæringen som en lek med dette spillet. Han gleder seg til å spille og får mestring hele tiden," forteller mor til en gutt som var veldig umotivert til å lære å lese, inntil hun introduserte han for lesespillet Poio.

Når man skal lære å lese må en hel del mengdetrening legges til grunn. Hvordan ser bokstavene ut? Hvilken lyd hører til hver av de? Hvordan settes de sammen? For et barn med masse energi og lyst til å leke er som regel ikke denne puggingen det mest fristende. 
Poio er et digitalt verktøy tuftet på tradisjonell pedagogikk med fokus på repetisjon og trening, så hva er det som likevel gjør at barna er så begeistret for det?

_MG_2611.jpg

Som spesialpedagog og barneskolelærer Anna Wassenius forklarer, handler det å engasjere barna om å tilpasse læringen til hver enkelt og finne noe barna er interessert i.
"Finnes det ingen interesse? Ikke tving dem, men prøv å finne metoder som kan gjøre treningen gøy," sier hun. Klarer man å finne nøkkelen til barnets motivasjon og glede kan de leve opp til sitt største potensiale. 

Mange foreldre vil kunne kjenne seg igjen i utfordringen ved å gjøre akkurat dette - finne noe som gjør barna interesserte nok. Nettopp dette fikk også pappa Daniel Senn oppleve da han fikk en sønn med nedsatt hørsel. Han gikk dermed sammen med pedagoger for å skape noe som alle barn kunne like. Resultatet ble lesespillet Poio - en app som hjelper barna å knekke lesekoden gjennom lek og moro.

Ved å kombinere pedagogikken med teknologi og lek møter Poio barna på deres premisser. De får muligheten til å utforske en eventyrverden hvor de selv styrer tempoet, og finner ut av ting underveis. Treningen er så godt integrert i spillet at de får følelsen av at de nesten bare leker og har det gøy, men litt etter litt lærer de bokstavenes former og lyd, før de begynner å sette de sammen til ord. Etter hvert former disse ordene en historien i eventyrboken inne i spillet. Nysgjerrigheten vekkes av at barna gjerne vil vite hva som skjer videre i eventyret, og å kunne oppdage nye ting i spillet. Dette skaper indre motivasjon til å lære å lese, og mestringsfølelse når de klarer å løse oppgaver.

"Både 5-åringen og 7-åringen elsker spillet! Spillet motiverer til videre spilling, og gjør det gøy å lære bokstaver for 5-åringen, og utvikle leseferdighetene for 7-åringen. Endelig et spill som kan lære barn å knekke lesekoden mens de har det gøy," forteller en av fedrene som har introdusert barna sine til Poio.

En annen viktig del av å gi barna lese- og lærelyst er tryggheten. Klasserommet kan være skremmende i starten, og noen barn har kanskje behov for å øve et annet sted i tillegg, for å bygge både trygghet og troen på seg selv.

Ingrid Somdal-Åmodt Vinje er spesialpedagog og forklarer: "Du sitter og skal lære noe nytt og stort, også har du et stort publikum som følger med. Det Poio gir rom for er å feile underveis uten at du har et stort publikum som følger med. I stedet får du tilbakemeldinger med en gang på hva som er feil og kan prøve på nytt. Det er undervurdert i dag - å gi det trygge rommet for læringsopplevelser."