Personvernerklæring

Det er frivillig for kunder å oppgi personopplysninger, men de fleste opplysningene er nødvendig for å kunne bruke Poios tjenester, og nødvendig for å inngå avtale med Poio. Om du ikke oppgir informasjonen, innebærer dette at du ikke får brukt Lesespillet Poio.Hvilke opplysninger lagrer Poio?

Poio prøver å begrense lagrede personopplysninger til et minimum. Per i dag lagres e-post, spillerens fornavn og spillerens fødselsår, i tillegg til data som er nødvendige for å huske og måle spillerens progresjon i spillet.  

 

Hva brukes mine opplysninger til?

Ved førstegangsregistrering i Poio vil vi be deg om spesifikt samtykke til hver av behandlingene som er basert på samtykke. For de behandlingene som er basert på samtykke, er det naturligvis frivillig å samtykke, og samtykke kan til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte Poio på personvern@poio.com eller ved å gå inn i foreldre-menyen i Poio (tilgjengelig fra tannhjulet under kartet etter registrering).

Behandlinger som er basert på samtykke:

 • Personlig oppfølging med rapporter og tips, slik at du kan følge med på barnet ditt sin fremgang i spillet.

 • Nyhetsbrev, dersom du er interessert i fremtidige produkter fra Poio.

 • Skylagring, slik at man kan spille på tvers av flere enheter. (Kommer etterhvert)

 • Forbedring av spillet, slik at vi kan forbedre opplevelsen og øke læringseffekten for barnet ditt.

   

Hvordan sikrer Poio mine opplysninger?

Dine opplysninger blir overført fra din enhet til våre servere ved hjelp av HTTPS. Poio har begrenset innsyn i databasen slik at kun våre ansatte har tilgang.

Poio benytter seg kun av underleverandører som blir holdt til den samme standarden for personvern som vi selv blir holdt til.
 

Hvem har tilgang til mine opplysninger?

Poio tillater kun et begrenset innsyn i sin database, og kun ansatte har tilgang. Poio vil i noen tilfeller dele statistikk av anonymiserte opplysninger med tredjeparter.

 

Kan jeg få innsyn i mine opplysninger?

Ja! Dersom du er registrert i spillet har du rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger Poio behandler om deg. For å få innsyn i opplysninger vi har lagret   i vår database må du sende en [innsynsbegjæring](https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_skjema_maler/innsynsmal.pdf)  på e-post til personvern@poio.com. Poio skal svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Poio jobber for tiden med et grensesnitt som vil automatisere denne prosessen.

 

Hvor lenge lagrer dere mine opplysninger?

Dine opplysninger lagres så lenge du fortsetter å spille Poio. Etter 365 dager med inaktivitet slettes all informasjon knyttet til din bruker automatisk fra våre servere. Dersom du ikke avinstallerer Poio fra dine enheter vil du beholde en lokal kopi av dine opplysninger som vil gjenopprettes dersom du tar Poio i bruk igjen. Dersom du avinstallerer Poio etter 365 dagers inaktivitet er alle dine opplysninger ugjenopprettelig slettet.

 

Hvor lagres mine opplysninger?

Poio benytter seg av Microsoft Azure med servere lokalisert innenfor EU’s grenser. Poio benytter seg også av Google Firebase med servere lokalisert i USA. Google Inc. er sertifisert under EU-U.S. Privacy Shield.

 

Kan dere slette mine opplysninger?

Ja! Du har rett til å glemmes. Ønsker du at vi skal slette din bruker og alle opplysninger vi har knyttet til din bruker send oss en e-post til personvern@poio.com.  Poio skal svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen.  Poio jobber for tiden med et grensesnitt som vil  automatisere denne prosessen.

OBS: For å garantere at dine opplysninger skal være ugjenopprettelig slettet fra våre systemer må du selv avinstallere Poio fra alle dine enheter. Dersom du ikke avinstallerer vil du beholde en lokal kopi av dine opplysninger som vil automatisk gjenopprettes dersom du tar Poio i bruk på et senere tidspunkt.

 

Hvem er våre underleverandører?

Poio benytter seg av gruppe underleverandører for å kunne levere noen av våre tjenester. Disse inkluderer:

 • Google, Inc. (Database, E-post, Analyse, Markedsføring)

 • Microsoft Corporation. (Database, Språkpakke servering, Skylagring, Lisens styring)

 • Facebook, Inc. (Analyse, Markedsføring)

 • Unity Technologies (Spillmotor, Analyse, Privacy Policy )

 • Heroku, Inc. (Server Hosting)

 • Campaignmonitor (Rapporter, Nyhetsbrev).

 • Slack Technologies (Intern kommunikasjon)

Klage

Hvis du er misfornøyd med Poios behandling av personopplysninger, må du gjerne kontakte Poio på personvern@poio.com. Registrerte brukere kan også klage på Poios behandling av personopplysninger ved å kontakte Datatilsynet.