Personvernerklæring

Kundenes spilldata anonymiseres og brukes så i anonymisert form til statistiske formål for å forbedre og videreutvikle Poios produkter, herunder spillet. Anonymiserte opplysninger kan også brukes til forskningsformål. 

Det er frivillig for kunder å oppgi personopplysninger, men de fleste opplysningene er nødvendig for å kunne bruke Poios tjenester, og nødvendig for å inngå avtale med Poio. Om kunder ikke oppgir informasjonen, innebærer dette at de ikke får kjøpt Poios produkt. For de behandlingene som er basert på samtykke, er det naturligvis frivillig å samtykke, og samtykke kan til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte Poio.

 
 

hvor lenge lagrer vi personvernopplysninger?

  • Spilldata slettes etter ett års inaktivitet. 

 

Rettigheter for de registrerte

Den generelle retten til innsyn i Poios behandling av personopplysninger er oppfylt gjennom denne personvernerklæringen. 

De registrerte har i tillegg følgende rettigheter:

  • Innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen
  • Rett til retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
  • Rett til å bli glemt
  • Rett til å begrense behandlingen
  • Rett til å motsette seg behandling
  • Rett til dataportabilitet (tilgjengelig fra mai 2018)

 

Hvordan er personopplysningene sikret?

Personopplysninger lagres trygt i USA via Google Firebase som datalager. Poio begrenser tilgang til denne databasen til sine ansatte. 

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med Poios behandling av personopplysninger, må du gjerne kontakte Poio. Registrerte kan også klage på Poios behandling av personopplysninger ved å kontakte Datatilsynet.