Alle skal med

Vi gjør læringshverdagen morsommere og enklere
 

Læringselementene i spillet

PoioRead_Webicons_forLærere4.png

Bokstavlyder og bokstavform

Bokstavnavnet kan forvirre barn når de skal stave. Derfor driller vi inn bokstavlydene og fokuserer på lydering av disse framfor bokstavnavnet.

Barna øver på bokstavformen både ved å tegn med fingeren og via identifisering av formen i ulike skrifttyper, og i ulike vinkler.

En sentral aktivitet i spillet er å identifisere vokaler i ord figurene spiser i skogen. Om de er upresise knuser ordene og bokstavene ut i landskapet og igjenkjennelse blir mer krevende. Å avlese tekst og bokstaver i ulike vinkler er krevende og gir viktig trening. Høy presisjon gjør spillopplevelsen bedre og motiverer barna til å gjøre disse oppgavene presist framfor å slurve.

PoioRead_Webicons_forLærere5.png

Lydering og
fonologisk bevissthet

Bobler med stavelser og lyder kan blandes til meningsbærende ord. Her trener barna på fonologisk bevissthet om hvordan ulike lyder kan settes sammen, og at andre ikke passer sammen. Etterhvert trenes det også på spesielt vanskelig ord som f.eks. skj-stavelser.

Når barna pusler fram ord i boken trener de på å lydere bokstavene til ord i riktig rekkefølge. Vi har plassert vokalene for dem slik at de skal bevisstgjøres vokalenes rolle som de lett glemmer i tidlig lesefase.

PoioRead_Webicons_forLærere6.png

Å lese en lengre tekst for første gang

Det er sentralt i tidlig lesefase å forstå og gjenkjenne rammene for fortellingen før man skal lese en lengre tekst.

Barna lærer navnet på karakterene i spillet, de kjenner miljøet og elementene. De forstår også raskt motivasjonen og utfordringene til karakterene i historien. Spillet gir dem bakgrunninformasjonen de trenger for å forstå teksten kognitivt.

Å avdekke teksten gradvis på bakgrunn av barnas innsats og ferdigheter gjør historien mer spennende, og fortellingen er i seg selv en belønning for all øvingen.


Vi tester ferdigheter kontinuerlig

Å skape et trygt testmiljø der barna ikke er nervøse, men har det gøy og føler mestring er sentralt for å avdekke reelle leseferdigheter.

Poio tester barna kontinuerlig uten at barna forstyrres i leken. Og epost-rapporter sendes regelmessig til foresatte/pedagoger slik at de kan følge barnets utviklingen; samt ha oversikt over hvilke bokstavlyder og ord barna leker med og hvilke vi har testet.

 Lytte-testen består av flervalgs-låser der barna kan identifisere ord eller bokstavlyd.

Lytte-testen består av flervalgs-låser der barna kan identifisere ord eller bokstavlyd.

 Barna motiveres til å svare riktig på første forsøk for å samle flest mulig gullmynter.

Barna motiveres til å svare riktig på første forsøk for å samle flest mulig gullmynter.

 Rapporten sendes ut hver gang barnet har spilt mer enn 30 minutter, men maks en gang om dagen.

Rapporten sendes ut hver gang barnet har spilt mer enn 30 minutter, men maks en gang om dagen.

 

Våre verdier

 
 
PoioRead_Webicons_forLærere3.png

En digital barndom gir nye muligheter

Nettbrett er i dag en svært viktig arena og sentral lekeplass i barns liv og oppvekst. Vi har et positivt syn på ny teknologi og ønsker å finne gode nyskapende løsninger på barnas premisser. Vi har stor tro på at en leken tilnærming til lesing kan forebygge lesevansker og gi økt leselyst.


Lek gir indre motivasjon

Vi tar barns vitalitet og humor på alvor; og skaper læringsleker som de ønsker å mestre. Tydelige mål og høyt tempo tilpasset deres egen progresjon gjør leken meningsfull å repetere.

 

PoioRead_Webicons_forLærere2.png

PoioRead_Webicons_forLærere1.png

Sosial interaksjon gir økt læringseffekt

Barn har det mer gøy og lærer raskere når de kan dele spillopplevelsen. Vi designer derfor brukeropplevelsen slik at flere barn kan spille sammen på en iPad. De kan samarbeide med hver sin figur eller hjelpe hverandre.

Den sosiale dynamikken gjør at barna verbaliserer læringen bedre. Når barna varierer fokus mellom motorikk (styre spillet) og refleksjon (observere den andre) ser vi at grupper på to barn raskt finner en naturlig måte å samarbeide på for å løse spillet. De verbaliserer handlingen og oppgavene for hverandre og motiverer hverandre til å mestre og forstå.


Poio i skolen

Skoler som ønsker å bli pilot-skole, eller teste ut Poio kan ta kontakt for å få en gratis prøveversjon.

Laget av pedagoger

Poio er basert på kjente pedagogiske prinsipper, men utfordrer hvordan digital lek kan anvende dem på nye måter for økt engasjement.