Vi ser etter besteforeldre

som har lyst å hjelpe oss med å bygge relasjonen mellom barnebarn og besteforeldre enda sterkere.

Vi tror at denne relasjonen er viktigere enn noen gang. Vår fremtid er basert på barna som vokser opp i dag.

Å lære seg å lese er en viktig handling for barn, og det krever mengdetrening for å bli god.  Det at barn lærer seg å lese har en korrelasjon til hvordan samfunnet politisk og økonomisk ser ut i fremtiden. Vi vil gjøre fremtiden bra for alle!

Tidsklemma er noe vi alle kjenner. Vi tror at dersom besteforeldre kan bidra til mengdetrening ved hjelp av lesespillet Poio vil barn være bedre rustet til å kunne bli gode lesere. Poio tilbyr besteforeldre et innblikk inn i barnas digitale verden (et ukjent mysterium?) der de kan ha en verdifull rolle. Vil du jobbe med oss?

besteforeldre_Poio.jpg

Vi ser etter deg som vil ta stillingen som
Country Grand Star og;

#1 Er bestefar eller bestemor.

#2 Vil være med å skape verdens beste arbeidsplass.

#3 Setter krav og forventninger til ditt team.

#4 Utfordrer.

#5 Liker å være sosial.

#6 Liker å farte litt.

#7 Glad i mennesker og forstår dem.

#8 Overtaler oss til at du er neste i teamet!

*Lønn diskuteres til begge parter er fornøyd.

Meld din interesse ved å fylle ut skjemaet!

Navn *
Navn