Perfekt for barn mellom 4-9 år 

Gir barnet ditt lyst til å lære å lese

Poio Read gir barnet ditt indre motivasjon for å knekke lesekoden som gåter i et eventyr.

Poio Read menu ipad.png

Målrettet lek

Barnet ditt får stadig mer utfordrende leseoppgaver som er tilpasset eget tempo. Målet er at barnet ditt skal lese en 300 ord lang eventyrbok på egen hånd!

Screen Shot 2017-03-23 at 14.15.31.png

Kartlegg ferdigheter

Hvis du vil, kan du som forelder eller lærer, følge barnets progresjon via epost-rapporter.

 

Å knekke lesekoden dreier seg om å trekke sammen bokstavlydene til ord. Repetisjon og mengdetrening er nøkkelen til å mestre.

 
Øya har tre deler som åpner seg gradvis. Hver del øker vanskelighetsgraden.

Øya har tre deler som åpner seg gradvis. Hver del øker vanskelighetsgraden.

Barna starter med å redde vokal-figurene fra Trollet ved å gestikulere bokstavformen.

Barna starter med å redde vokal-figurene fra Trollet ved å gestikulere bokstavformen.

I husene kan barna kjøpe gaver og øve på substantiver og verb.

I husene kan barna kjøpe gaver og øve på substantiver og verb.

Når barna har lært seg hver figur sin bokstav, blir de mer og mer presise i sin avlesning av ord.

Når barna har lært seg hver figur sin bokstav, blir de mer og mer presise i sin avlesning av ord.

Boblene gir barna enkel skrivetrening og bevissthet om stavelser/lyder.

Boblene gir barna enkel skrivetrening og bevissthet om stavelser/lyder.

Sugerørene er innganger til nye oppdrag, og rømningsveier når de har løst oppgaven.

Sugerørene er innganger til nye oppdrag, og rømningsveier når de har løst oppgaven.

På samme måte som barn begynner sin forståelse av bokstaver via sin egen forbokstav tar Poio Read utgangspunkt i å finne forbokstaven til hovedpersonene.

På samme måte som barn begynner sin forståelse av bokstaver via sin egen forbokstav tar Poio Read utgangspunkt i å finne forbokstaven til hovedpersonene.

Barna belønnes med ord i boken for hver oppgave de løser, slik at boken gradvis blir mer og mer lesbar.

Barna belønnes med ord i boken for hver oppgave de løser, slik at boken gradvis blir mer og mer lesbar.